Studie GIRO
Intervenční studie rozvoje diabetu 1. typu

Centrum diabetologie IKEM spolu s Klinikou dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady provádí intervenční klinickou studii určenou pro děti a mladé dospělé ve věku 8-35 let, u kterých uplynulo maximálně 12 týdnů od diagnostiky diabetu 1. typu.

Nyní hledáme do první fáze studie osoby ve věku 18-35 let.

O studii

Primárním cílem této nekomerční studie je sledování účinnosti a bezpečnosti dvou různých dávek přípravku anti-T-lymfocytárního globulínu Grafalonu u dětí a dospělých ve věku 8–35 let s nově zjištěným diabetem 1. typu. Hlavním cílovým parametrem je časový průběh hladiny stimulovaného C-peptidu při testu tolerance smíšené stravy. Naše dosavadní výzkumná data ukazují, že Grafalon by mohl zpomalit či případně zastavit autoimunitní destrukci beta buněk pankreatu, které vytvářejí inzulín. Tím by mohl ochránit jeho zbývající sekreci.

Pro koho je studie určena?  

Do klinické studie mohou být zařazeny osoby maximálně 12 týdnů od zjištění diagnózy diabetu 1. typu, které budou souhlasit s účastí ve studii, bude u nich prokázán diabetes mellitus 1. typu a které budou splňovat zařazovací kritéria. Podmínkou je především průkaz dosud trvající produkce C-peptidu.

Do první fáze klinické studie budou zařazovány pouze osoby ve věku 18–35 let. Po předběžném vyhodnocení průběhu u 18 osob bude studie pokračovat rovněž u dětí (předpokládaný začátek září 2024).

Ústavy soudního lékařství

Kardiologie

Genetika

Pediatrická péče

1., 2., 3. LF UK a ÚVN Praha

IKEM

ÚBLG FN Motol – molekulárně genetická laboratoř a klinicko-genetické poradenství

Klinika Pediatrie FN KV Praha

FN Olomouc

Dětské kardiocentrum FN Motol

KEM (klinický genetik / kardiogenetik)

Ambulance pro rizikové děti a SIDS, Thomayerova nemocnice Praha

FN Hradec Králové

FN Olomouc

FN Olomouc (klinický genetik / kardiogenetik)

FN Ostrava

FN Ostrava – Oddělení klinické genetiky

Plzeň

FN Plzeň

Liberec

České Budějovice

Jak to probíhá

Po ověření vhodnosti pro účast ve studii budou studijní osoby nejprve 6 dní hospitalizovány, aby mohl být ve 3 infuzních dávkách podán studijní lék. Po jeho podání budou zařazené osoby ambulantně sledovány po dobu 2 let a budou vyšetřeny celkem při 14 návštěvách ve studijním centru.
Po vstupu do studie budou pacienti náhodně přiřazeni do jedné ze tří studijních skupin a podstoupí příslušnou metodu léčby:

Nižší dávka léku Grafalon, vyšší dávka léku Grafalon, podání placeba.

Kromě toho bude u všech zařazených osob probíhat standardní léčba diabetu 1. typu s využitím všech dostupných ověřených prostředků. Jde zejména o moderní způsoby podávání inzulínu, využití monitorovacích systémů pro sledování hladin krevního cukru a o intenzivní edukaci pacienta.

Nižší dávka léku Grafalon

Vyšší dávka léku Grafalon

Podání placeba

Lék Grafalon

Grafalon je v ČR registrovaný lék, který se užívá při profylaxi a léčbě rejekce při orgánových a buněčných transplantacích. Dosud provedené klinické studie ukazovaly, že by tento lék mohl rovněž zpomalovat či zastavit autoimunitní destrukci beta buněk pankreatu u nově zjištěného diabetu 1. typu.

Ústavy soudního lékařství

Kardiologie

Genetika

Pediatrická péče

1., 2., 3. LF UK a ÚVN Praha

IKEM

ÚBLG FN Motol – molekulárně genetická laboratoř a klinicko-genetické poradenství

Klinika Pediatrie FN KV Praha

FN Olomouc

Dětské kardiocentrum FN Motol

KEM (klinický genetik / kardiogenetik)

Ambulance pro rizikové děti a SIDS, Thomayerova nemocnice Praha

FN Hradec Králové

FN Olomouc

FN Olomouc (klinický genetik / kardiogenetik)

FN Ostrava

FN Ostrava – Oddělení klinické genetiky

Plzeň

FN Plzeň

Liberec

České Budějovice

Vstup do studie

Pokud máte zájem o vstup do studie, prosím vyplňte kontaktní formulář níže.

Ústavy soudního lékařství

Kardiologie

Genetika

Pediatrická péče

1., 2., 3. LF UK a ÚVN Praha

IKEM

ÚBLG FN Motol – molekulárně genetická laboratoř a klinicko-genetické poradenství

Klinika Pediatrie FN KV Praha

FN Olomouc

Dětské kardiocentrum FN Motol

KEM (klinický genetik / kardiogenetik)

Ambulance pro rizikové děti a SIDS, Thomayerova nemocnice Praha

FN Hradec Králové

FN Olomouc

FN Olomouc (klinický genetik / kardiogenetik)

FN Ostrava

FN Ostrava – Oddělení klinické genetiky

Plzeň

FN Plzeň

Liberec

České Budějovice

Zájem o účast ve studii

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána

Naše koordinátorka Vás bude v nejbližší možné době kontaktovat
Oops! Něco se pokazilo. Zkuste to prosím znovu.
Účast ve studii je naprosto dobrovolná a projevení zájmu je naprosto nezávazné. Rádi poskytneme doplňující informace.

Kontakt

Centrum diabetologie IKEM

Koordinátorka studie

Martina Dolečková

Telefon

+420 236 052 299

Email

martina.doleckova@ikem.cz